De school

De school zal basisonderwijs bieden aan kinderen (leeftijd 3-13 jaar) met een verwachte toekomstige uitbreiding naar middelbaar onderwijs. Wij zijn van mening dat als een school eenmaal is gebouwd, met de hulp van donateurs, de kosten voor de leerlingen aanzienlijk zullen dalen in vergelijking met een gewone school. Daarnaast zijn er al donateurs bereid om individuele leerlingen te ondersteunen of te helpen bij het betalen van lerarensalarissen.